Zapraszamy na „Najazd Średniowieczny” (24.09.2016)