Dziupla Sów

Dziupla Sów

Na Zamku Grodno powstała niecodzienna wystawa pn. „Dziupla Sów”, na której można zobaczyć różne figurki oraz maskotki przedstawiające ptaki, będące jednym z symboli Gminy Walim oraz jak sama nazwa wskazuje Gór Sowich.

Na chwilę obecną kolekcja liczy 37 szt. różnego rodzaju sówek. Każda z sów otrzymała swój specjalny pseudonim. Zachęcamy do zobaczenia dziupli znajdującej się w Izbie Niemieckiej, poznania m.in. Mądrusia, Elegancika czy Laluni i oczywiście do wzbogacania tego zbioru.

Każdy może zostać współautorem wystawy, wystarczy że dostarczy do Zamku Grodno bądź do Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy ul. Kościuszki 2, eksponat w postaci sowy, a zostanie to odnotowane w pamiątkowej księdze fundatorów i otrzyma tytuł „Przyjaciela Sowiej Rodziny”.

Opiekunem Dziupli Sów jest Wioletta Sowa (kontakt: 723 970 611).