Nowe badania archeologiczne na Zamku Grodno

Nowe badania archeologiczne na Zamku Grodno

W tym tygodniu prowadzone były na Zamku Grodno kolejne badania archeologiczne. Badania prowadzili naukowcy wraz ze studentami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, miesięcznik „Odkrywca” i kwartalnik „Archeologia Żywa”.

W trakcie badań udało się odnaleźć kilka interesujących zabytków.

Kałamarz

Kałamarz

Średniowieczna moneta halerz śląski

Średniowieczna moneta halerz śląski

Gotycka klamra

Gotycka klamra

Pionek szachowy

Pionek szachowy

Również w trakcie prowadzonych badań w wykopie odsłoniły się relikty muru, o którego istnieniu nikt wcześniej nie wiedział! Wykop został wykonany na terenie tzw. międzymurza, poza obrębem muru obwodowego, czyli poza obszarem średniowiecznego zamku. Podstawowe pytanie brzmi, czy jest on starszy niż średniowieczny mur obwodowy? Z czego pozostałościami mamy do czynienia? Na tym etapie nie można odpowiedzieć na te pytania. Z pewnością będą one wymagały dalszych badań i wykonania kolejnego wykopu wzdłuż zagadkowego muru.