Warsztaty architektoniczne „Zamek Grodno i jego cień”

Warsztaty architektoniczne „Zamek Grodno i jego cień”

Zamek Grodno kryje jeszcze wiele tajemnic, o czym można było się przekonać podczas warsztatów naukowych studentów i kadry naukowej Politechniki Wrocławskiej.

Okazuje się, że mury zamku są w stanie zdradzić wiele ciekawych informacji o historii Grodna i jego kształcie od XIII wieku po współczesność. Studenci dzięki wsparciu swoich nauczycieli nie tylko wdrażali się w nowe technologie badawcze, jak skaning laserowy, czy metody termowizyjne, ale także opracowywali projekty udostępnienia turystom i prezentacji odkrytych przez siebie ciekawostek historycznych.

Warsztaty odbywały się od 22 do 30 lipca br. pod hasłem „Zamki i ich cienie” i ich organizatorem było Koło Naukowe Historii Architektury ArcHist Wydziału Architektury i Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Opiekę naukową nad całością powierzono prof. Małgorzaty Chorowskiej z PWr. Grupa spędziła na Zamku Grodno ponad tydzień, a podsumowaniem prac było seminarium i prezentacja wyników, która miała miejsce 30 lipca.  W seminarium końcowym udział wziął także Wójt Gminy Walim Adam Hausman, dyrektor CKiT w Walimiu Paweł Brzozowski, a także przedstawiciele Rady Gminy Walim. Podczas podsumowania studenci mówili, że postawili sobie za cel swojego pobytu opracowanie bryłowej rekonstrukcji poszczególnych faz budowlanych zamku, włącznie z projektem wnętrz i sporządzeniem inwentaryzacji detali architektonicznych, jednak jednym z nieoczekiwanych wniosków było to, że Zamek Grodno w średniowieczu miał znacznie większe znaczenie, niż wcześniej sądzono.

Z pewnością warto na bieżąco śledzić profil Facebook zamku Grodno, ponieważ w najbliższym czasie będą tam publikowane ciekawostki historyczne, które udało się na zamku podczas warsztatów odkryć.