UWAGA: Od 1 kwietnia wprowadzamy nowe ceny biletów
 

Centrum Bioedukacji Multimedialnej

Centrum Bioedukacji Multimedialnej
Zamku Grodno

Odbądź wirtualną podróż do świata przyrody Gminy Walim!

Zapraszamy do nowo otwartego Centrum Bioedukacji Multimedialnej. Miejsce to składa się z 3 sal, poświęconych rezerwatowi przyrody „Gora Choina”, a także kwestiom, związanym z ochroną środowiska i obszarów chronionych Natura 2000. Rezerwat florystyczno-krajobrazowy „Gora Choina” utworzono w 1957 roku. Na jego obszarze, w otoczeniu starodrzewu i rzadkich gatunków roślin znajduje się Zamek Grodno.

Godziny otwarcia i wstęp

Centrum Bioedukacji Multimedialnej znajduje się na trasie zwiedzania Zamku Grodno. Wstęp do sal multimedialnych nie jest dodatkowo płatny i odbywa się w ramach kupionego biletu do zamku. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce zwiedzanie.

logo_na_szlakach

„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nr projektu RPDS.04.04.04-02-0001/18”
Całkowity koszt projektu 13.184989,29 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania 7.274.018,40 zł