Centrum Bioedukacji Multimedialnej

Centrum Bioedukacji Multimedialnej
Zamku Grodno

Odbądź wirtualną podróż do świata przyrody Gminy Walim!

Zapraszamy do nowo otwartego Centrum Bioedukacji Multimedialnej. Miejsce to składa się z 3 sal, poświęconych rezerwatowi przyrody „Gora Choina”, a także kwestiom, związanym z ochroną środowiska i obszarów chronionych Natura 2000. Rezerwat florystyczno-krajobrazowy „Gora Choina” utworzono w 1957 roku. Na jego obszarze, w otoczeniu starodrzewu i rzadkich gatunków roślin znajduje się Zamek Grodno.

Godziny otwarcia i wstęp

Centrum Bioedukacji Multimedialnej znajduje się na trasie zwiedzania Zamku Grodno. Wstęp do sal multimedialnych nie jest dodatkowo płatny i odbywa się w ramach kupionego biletu do zamku. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce zwiedzanie.

logo_na_szlakach

„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nr projektu RPDS.04.04.04-02-0001/18”
Całkowity koszt projektu 13.184989,29 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania 7.274.018,40 zł