Regulamin zwiedzania Zamku Grodno

Regulamin zwiedzania Zamku Grodno

 

  1. Zwiedzanie Zamku Grodno jest możliwe grupowo, wyłącznie z przewodnikiem, czas oczekiwania na wejście do 40 minut. W przypadku dużej ilości zwiedzających czas oczekiwania może ulec wydłużeniu.
  2. Zwiedzanie grupowe trwa około 60 minut i jest prowadzone w grupach do 50 osób.
  3. Osoby przebywające na terenie Zamku, w tym również na parkingu zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi obiektu.
  4. Na terenie Zamku obowiązuje zakaz puszczania dronów, oraz rozpalania ognisk, grilli. (Istnieje możliwość, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez zarządce obiektu.
  5. Osoby, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie zostaną obsłużone i poproszone o opuszczenie obiektu.
  6. Zarządca obiektu zastrzega sobie możliwość łączenia grup zorganizowanych z turystami indywidualnymi.
  7. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów- przewodników)
  8. Osoby do 16-tego roku życia mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
  9. Bilet zakupiony online traktowany jest jako zadatek.