Ochrona zabytków Tag

Przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 “Ochrona zabytków” udało się zrealizować zadanie polegające na zabezpieczeniu konstrukcji zabytkowych murów zamku górnego na...

Uwaga! W dniu 20 stycznia 2020 r. Zamek Grodno będzie czynny dopiero od godz. 13:00.