Zmiany cen biletów

Od 1 września 2015 r. obowiązuje nowy cennik biletów wstępu do Zamku Grodno i do Sztolni Walimskich:

  • bilet normalny – Sztolnie Walimskie – 14 zł,
  • bilet ulgowy – Sztolnie Walimskie – 12 zł,
  • bilet normalny – Zamek Grodno – 12 zł,
  • bilet ulgowy – Zamek Grodno – 10 zł,
  • bilet łączony normalny Zamek Grodno + Sztolnie Walimskie – 22 zł,
  • bilet łączony ulgowy Zamek Grodno + Sztolnie Walimskie -18 zł,
  • bilet mieszkańca Gminy Walim – 1 zł.

Zmianie ulega również grupa, której przysługuje bilet ulgowy. Od 1 września bilet ulgowy przysługuje również emerytom, rencistom, kombatantom i tak jak do tej pory dzieciom powyżej 4 roku życia oraz młodzieży i studentom do 26 roku życia.

bilety do news

Rozpoczęły się pracy przy sgraffity

Ustawione przy budynku bramnym rusztowania to znak, że rozpoczęły się prace renowacyjne dotyczące unikalnego w skali Polski sgraffita. Ornamenty umiejscowione przy oknach, portalu i na elewacji budynku oraz charakterystyczne lwy otrzymają nowy blask.

sgraffity

Przypomnijmy, że prace te realizowane są dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Walim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 ochrona zabytków.

Pomimo prac konserwacyjnych obiekt jest dostępny dla turystów.

Spacer wokół Jeziora Bystrzyckiego można rozpocząć od odwiedzin Zamku Grodno. Można też zwiedzanie Zamku pozostawić na zakończenie wycieczki, odpocząć i posilić się w przyzamkowej Karczmie Rycerskiej. Zapraszamy do Gminy Walim – Krainy Sowiogórskich Tajemnic!

Bez tytułu